OBJAVE SUSRETA 2022 !!!

Iwa

Motorator
Kako je očigledno krenulo sa susretima (konačno), samo mali podsjetnik o objavama istih na kalendaru :
1. pošaljite mail na [email protected] sa relevantnim podacima (klub, mjesto, kontakt podaci), pa ću vam ja otvoriti temu i dodati vas na kalendar
2. otvorite sami temu na forumu i pošaljite mail da ste ju otvorili. ja ju dodam na kalendar.
3. ako ne napravite ni jedno od navedenog, nećete biti na kalendaru. ne pretražujem fb i ostatak interneta kad ko ima susret.

Lp
Iwa